/ Chore stawy / Choroba Pageta

Choroba Pageta

admin on 27 lutego 2014 - 10:34 in Chore stawy

ból odcinka lędźwiowego u kobiety

Choroba Pageta, znana także pod nazwą zniekształcającego zapalenia kości jest chorobą przewlekłą, której nie da się wyleczyć do końca. Schorzenie to związane jest przede wszystkim ze zmianą struktury kości oraz zmniejszeniem ich wytrzymałości, co prowadzi z kolei do poważnych zniekształceń oraz deformacji. Skutkiem tego jest także zwiększenie ryzyka złamań kości. W przypadku tej choroby komórki kości: osteoblasty oraz osteoklasty wykazują zaburzone funkcjonowanie, czego rezultatem jest nadmierne niszczenie i odbudowa kości, co z kolei prowadzi do zmiany ich struktury i zmniejszenia wytrzymałości. Chorobie Pageta towarzyszą dość silne bóle kostne, zauważalne deformacje, a także zwyrodnienia stawów.

Nazwa choroby wywodzi się od nazwiska Jamesa Pageta, który po raz pierwszy opisał jej istotę w 1876 roku. Schorzenie to występuje głównie po 40. roku życia, nieco częściej u mężczyzn, niż u kobiet. Choroba ta raczej rzadko dotyczy osób młodych.

Przyczyna choroby

Przyczyna choroby Pageta nie została do końca poznania. Według przeprowadzonych badań stwierdza się, że może mieć ona podłoże genetyczne. Udało się zidentyfikować gen, który mógłby być odpowiedzialny za zwiększoną skłonność do tej choroby. Występowanie choroby Pageta jest niekiedy kojarzone z przebytą wcześniej infekcją wirusową. W trakcie przeprowadzanych badań stwierdzono, że w osteoklastach kości zmienionych chorobowo znajdowały się ciałka wtrętowe mające pochodzenie wirusowe.

Objawy i przebieg choroby

Choroba Pageta w początkowym stadium objawia się przede wszystkim bólami kości oraz stawów. Zaobserwować można także zwiększoną ciepłotę w tych obszarach, a także drętwienie i mrowienie kończyn. W znacznym stopniu osłabiona zostaje także siła mięśniowa. Objawy te nie są jednak na tyle specyficzne, by móc szybko i trafnie postawić diagnozę. Konieczne jest zatem przeprowadzenie dodatkowych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Oprócz tego przeprowadzany jest szereg innych, bardziej specjalistycznych i szczegółowych badań. Do najważniejszych z nich zalicza się morfologię oraz badanie rentgenowskie. Zmiany chorobowe pojawiają się najczęściej w obrębie kości krzyżowej, ramiennej, piszczelowej, udowej, kości miednicy, czaszki, a także lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Rozwój choroby prowadzi do nasilenia zmian, a tym zamym do większych zniekształceń oraz deformacji. Wszystko to sprzyja złamaniom kości oraz występowaniu stanów zapalnych stawów. Uszkodzeniom powstałym w miejscach dotkniętych chorobą, bardzo często towarzyszy krwawienie. W niektórych przypadkach choroba ta może przebiegać bez żadnych, specyficznych objawów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że może ona doprowadzić do zwyrodnień stawów. Gdy objęte chorobą kości ulegają pogrubieniu, dochodzi wówczas do zmniejszenia przestrzeni stawów, czego efektem jest niszczenie powierzchni stawowych. Towarzyszy temu dość silny ból, a dalszym efektem może być rozwój zmian zwyrodnieniowych.

Choroba Pageta a choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba Pageta może doprowadzić do poważnych zmian zwyrodnieniowych stawów, o czym mowa była powyżej. Związane jest to przede wszystkim ze zmianami, które zachować w kościach znajdujących się wokół stawów. Kości długie, a więc na przykład kość udowa lub kości podudzia mogą ulegać wygięciu. Skutkiem tego jest nieprawidłowe ustawienie powierzchni stawowych oraz zmiana nacisku w stawach. Choroba Pageta może również doprowadzić do powiększenia kości, czego rezultatem jest zmniejszenie przestrzeni stawowej, które prowadzi do zniszczenia powierzchni stawów. Przyczyną bólu w tej chorobie jest bardzo często zwyrodnienie stawów.

0 POST COMMENT

Send Us A Message Here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *