/ Chore stawy / Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

admin on 10 stycznia 2014 - 08:21 in Chore stawy

rzs

Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej. Jest to schorzenie o podłożu immunologicznym oraz nieznanej etiologii. Charakterystycznym objawem tej choroby jest przede wszystkim symetryczne zapalenie stawów i towarzyszące temu zmiany pozastawowe oraz powikłania układowe. Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba bardzo poważna, która może doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet do śmierci. Schorzenie to częściej dotyka kobiet, niż mężczyzn. Na reumatoidalne zapalenie stawów chorują zwykle kobiety po czterdziestym roku życia. Rozpoznanie choroby jest łatwe we wczesnym jej stadium. Początek schorzenia objawia się najczęściej zapaleniem stawów śródręczno-paliczkowych w dłoni oraz śródstopno-paliczkowych w stopach.

Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów

Dokładne przyczyny choroby nie zostały niestety do końca poznane. Powszechnie stwierdzono jednak, iż rozwój choroby możliwy jest przy współistnieniu kilku czynników, spośród których wymienia się obciążenie dziedziczne, płeć, defekt układu odpornościowego, zakażenie, stres oraz palenie papierosów.

Objawy choroby

Reumatoidalnemu zapaleniu stawów towarzyszą zarówno objawy stawowe, jak i narządowe. Do najważniejszych objawów stawowych zalicza się przede wszystkim: ból, obrzęk i sztywność stawów, symetryczność powstałych zmian, zanik mięśni, zmiany w nadgarstkach, palcach i śródręczu, zmiany radiologiczne, a także guzki reumatoidalne występujące pod skórą. Do najważniejszych objawów narządów zaliczyć można zapalenie osierdzia, opłucnej, rogówki, spojówek, twardówki oraz nadtwardówki, rumień dłoni, martwicę palców oraz sinicę. Inne, towarzyszące tej chorobie objawy, to: zmiany w układzie nerwowym oraz zapalenie naczyń małych i średnich.

Częstotliwość występowania choroby

W przypadku krajów rozwiniętych choroba ta dotyka jednej na sto osób. Należy przy tym podkreślić, że na reumatoidalne zapalenie stawów kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. Choroba ujawnia się przeważnie pomiędzy 30. a 50. rokiem życia u kobiet. W przypadku mężczyzn częstotliwość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem.

Rozpoznanie i leczenie choroby

Celem odpowiedniej diagnozy konieczne jest wykonanie badania laboratoryjnego, które umożliwia wskazanie czynnika reumatoidalnego. Najczęściej wykonywanym w tym celu badaniem jest odczyn lateksowy. Diagnoza stawiana jest także na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego oraz zdjęć radiologicznych. W ramach leczenia stosuje się przyjmowanie środków farmakologicznych oraz odpowiednią rehabilitację. Zaleca się podawanie leków modyfikujących przebieg choroby, a także środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i biologicznych. Rehabilitacja obejmuje przede wszystkim fizykoterapię oraz kinezyterapię. W ramach fizykoterapii stosuje się elektro-, lasero-, termo-, krio-terapię, masaże oraz balneoterapię. Zabiegi te wywierają efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz rozluźniający mięśnie. Kinezyterapia natomiast ma za zadanie  zwiększyć siłę mięśni, poprawić sprawność fizyczną, zapobiec przykurczom i zniekształceniom, a także uniknąć inwalidztwa.

0 POST COMMENT

Send Us A Message Here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *