/ Chore stawy / Alloplastyka stawu biodrowego

Alloplastyka stawu biodrowego

admin on 23 marca 2014 - 19:02 in Chore stawy

allu

Alloplastyka stawu biodrowego jest zabiegiem wykonywanym w celu zniesienia bólu oraz przywrócenia właściwej funkcji stawu zmienionego w wyniku procesu zwyrodnieniowego. Zabieg ten stanowi zatem szansę na sprawne funkcjonowanie każdego dnia, bez towarzyszącego temu bólu. Alloplastyka stawu biodrowego pozwala na powrót do całkowitej sprawności, co stanowi jej największą zaletę. W zabiegu tym wykorzystywane są implanty wykonane ze stopów metalowych, a także z polietylenu. W ramach zabiegu wymieniana jest górna część kości udowej, a także panewka stawu biodrowego. Celem alloplastyki jest przede wszystkim przywrócenie dawnej, prawidłowej funkcji stawu, wyeliminowanie dyskomfortu i bólu, a tym samym przywrócenie aktywnego trybu życia.

Wskazania do zastosowania alloplastyki stawu biodrowego

Wyróżnić można kilka chorób prowadzących do uszkodzenia stawu biodrowego, co wiąże się z możliwością zastosowania alloplastyki. Jedną z nich jest choroba zwyrodnieniowa, która wiąże się przede wszystkim z wiekiem oraz przeciążeniem stawu. W najczęstszych przypadkach choroba ta dotyka stawu kolanowego, a zaraz po nim stawu biodrowego. Z reguły stanowi ona rezultat zniszczenia chrząstki stawowej, co może być spowodowane wieloma czynnikami. Główną przyczyną jest wiek i związane z nim wieloletnie przeciążenia stawu. Objawy choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego mogą początkowo być mało nasilone, ale wyraźnie sygnalizują jednak pewien, rozwijający się problem stawowy. We wczesnej fazie choroby pojawia się przede wszystkim ból, zmniejszenie wydolności chodu, a także osłabienie kończyny. Im bardziej choroba ta się rozwija, tym jej objawy stają się coraz to bardziej dokuczliwe. Cechą charakterystyczną choroby zwyrodnieniowej stawów jest przede wszystkim nasilający się ból, obrzęk oraz mniejsza ruchomość w stawach. Ostatnia faza tej choroby wiąże się z tym, że pacjenci praktycznie w ogóle nie mogą się poruszać i wykonywać codzienne obowiązki.

Innym wskazaniem do zastosowania alloplastyki są przebyte złamania kości w obrębie stawu biodrowego. W tym przypadku najczęściej dochodzi do złamania szyjki kości udowej. Jest to charakterystyczne złamanie występujące u osób starszych, zwłaszcza jako powikłanie osteoporozy. Do złamania szyjki kości udowej może także dojść w przypadku osób młodych, w wyniku poważnego urazu. W takich sytuacjach wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego okazuje się najlepszym rozwiązaniem.

Do uszkodzeń stawu biodrowego bardzo często prowadzi również choroba reumatoidalna. W wyniku rozwijającego się zapalenia dochodzi do znacznego zniekształcenia stawu, a także zaniku chrząstki stawowej. Choroba ta wiąże się również z nasilającym się bólem i postępującą niesprawnością fizyczną. Zapalenie doprowadza do zniszczenia warstwy chrzęstnej stawu, co może się wiązać z koniecznością wykonania alloplastyki stawu biodrowego.

Endoprotezy stawu biodrowego

Alloplastyka to zabieg, który polega na wszczepieniu sztucznego stawu biodrowego, nazywanego endoprotezą. Obecnie wyróżnić można endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe oraz hybrydowe. O zastosowaniu jednej z wymienionych endoprotez decyduje lekarz, na podstawie przeprowadzonego wcześniej badania, oceny zdjęć RTG, a niekiedy także tomografii komputerowej, scyntygrafii i rezonansu magnetycznego.

W alloplastyce stawu biodrowego implanty mogą być osadzane na dwa, różne sposoby. Pierwszym sposobem jest tak zwana endoproteza cementowa. Zabieg ten polega na zastosowaniu cementu kostnego, którego zadaniem jest utrzymanie implantu wewnątrz kości. Drugim sposobem jest endoproteza bezcementowa, wykorzystująca specjalnie stworzone implanty pokryte substancją, której zadaniem jest przyspieszanie wrastania kości w chropowatości znajdujące się na implantach. Endoproteza cementowa jest z reguły stosowana w przypadku pacjentów starszych, chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub na osteoporozę. Z kolei endoproteza bezcementowa stosowana jest w przypadku młodszych pacjentów.

Zabieg alloplastyki stawu biodrowego

Zabieg polega na wykonaniu pojedynczego cięcia nad biodrem oraz udem. W zależności od tego, jaka technika jest używana podczas zabiegu, cięcie to może być krótsze lub nieco dłuższe. Następnie usuwana zostaje górna część kości udowej: szyjka oraz głowa kości udowej. W dalszej kolejności pogłębiana jest panewka w wyniku jej rozwiercenia. Elementy usunięte stawu zostają zastąpione przez endoprotezę, a więc część udową i panewkę. Przez około 3-4 dni po zabiegu stosowana jest osłona antybiotykowa, a przez okres 6 tygodni po wszczepieniu endoprotezy zalecane jest stosowanie przeciwzakrzepowej profilaktyki.

Po zabiegu

Już po upływie pierwszej doby po wykonaniu zabiegu alloplastyki stawu biodrowego konieczne jest rozpoczęcie postępowania usprawniającego, które w znacznej mierze przyczyni się do skuteczności całego procesu leczenia. W ramach właściwej rehabilitacji konieczna jest ochrona endoprotezy, zarówno przed jej obluzowaniem, jak i zwichnięciem. Do takich sytuacji może bowiem doprowadzić nieodpowiedni sposób ruchu, niepełny zakres ruchów, czy zmniejszona siła mięśni. Rehabilitacja stanowi niezwykle istotny czynnik prowadzący do odzyskania pełnej sprawności. W okresie pooperacyjnym pacjent uczy się przede wszystkim chodzić, siadać, wstawać, pokonywać schody, czy radzić sobie z codziennymi obowiązkami. Wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane pod okiem lekarza prowadzącego oraz fizykoterapeuty.

0 POST COMMENT

Send Us A Message Here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *